Interviews

Het Umoja project heeft al heel veel gerealiseerd in Moshi/Shirimatunda.

Het Umoja project heeft al heel veel gerealiseerd in Moshi/Shirimatunda

Klik hier voor het artikel

Henny blijft zich inzetten voor Tanzania

Klik hier voor het artikel

Umoja-project in Shirimatunda Tanzania:

Verschillende keren was Henny Schuurmans al onze gast op de Salvatoriaanse Hulpactie. Met enthousiasme vertelt ze ons keer op keer over haar mooie ervaring in Tanzania. Door het vrijwilligers- en ontwikkelingswerk dat ze daar gedaan heeft, is Tanzania haar echt dierbaar geworden. Met een kleine groep hebben ze al enkele mooie projecten voor de plaatselijke bevolking gerealiseerd.

Onlangs vertelde ze met veel overtuiging over het Umoja-project: een dagopvangcentrum voor gehandicapte kinderen met mentale beperking.

In 1999 ging Henny Schuurmans als begeleidster van het Urafiki-project voor het eerst mee naar Tanzania. Urafiki is een woord in het Kiswahili, de spreektaal van Tanzania, en betekent vriendschap.

Henny werkte er voornamelijk als vrijwilligster in een technische school van Don Bosco in de streek van Dodomo, gelegen in het centrum van Tanzania.

Ze startte het Ujamaa-project op om deze technische school verder te ondersteunen. Regelmatig reisden ze naar Tanzania en werden ze geconfronteerd met heel wat noden van de plaatselijke bevolking.

In 2007 bezocht Henny samen met haar zoon Jurgen de lagere school van haar schoonzus in een klein dorpje Shirimatunda, in de streek van Moshi aan de voet van de Kilimanjaro. Ondanks de grote armoede in dat dorp, werd ze er geraakt door de vriendelijkheid en de gulle gastvrijheid van de plaatselijke bevolking. Maar vooral was ze onder de indruk van een dagopvangcentrum voor gehandicapte kinderen met een verstandelijke beperking. Dit centrum, bestaande uit enkele schamele lokaaltjes, was werkelijk erbarmelijk! De keuken waarin de dagelijkse pap voor deze kinderen gemaakt werd, was ondermaats.

In 2009 startte ze het Umoja- project. Umoja betekent eenheid.

Het jaar daarop, in 2010, bouwden ze een nieuwe keuken met een aangepaste oven. Met de verantwoordelijken van het plaatselijk dispensarium in Shirimatunda spraken ze af dat ze ook de medische verzorging, medicamenten en de opname van de kinderen in het ziekenhuis voor hun rekening zouden nemen. Ondertussen zochten ze verder naar fondsen om de keuken te voorzien van waterleiding, elektriciteit, vensters en deuren.

In augustus 2011 gingen enkele leden van de groep terug om de installatie van de nieuwe keuken af te werken en maakten van hun aanwezigheid eveneens gebruik om een praktische en hygiënische voorraadkamer in te richten.

Daardoor konden de voedselvoorraden beter opgeslagen worden in de daarvoor speciaal aangekochte tonnen en bevoorradingsbakken.

Vervolgens lieten ze picknicktafels maken, zodat de kinderen niet meer op de grond moesten eten. Tussen de keuken en de klaslokalen werd een verhard en zuiver pad aangelegd. De kinderen kunnen nu zonder al te veel problemen gemakkelijk van het ene lokaal naar het andere stappen.

Maar ondanks het harde en goede werk dat er gepresteerd werd, doken er telkens weer nieuwe moeilijkheden en uitdagingen op. Zo stelden de leden van het Umoja-project tijdens de vele huisbezoeken vast dat de meeste kinderen thuis nauwelijks of voldoende eten kregen en rondliepen in tot op de draad versleten en verscheurde kleren.

Ze besloten daarom om aan deze kinderen dagelijks een eenvoudig ontbijt en één vitaminerijke maaltijd aan te bieden. Daarvoor werd er een kok aangenomen, die door het project betaald wordt.

Na enkele maanden waren er al verbluffende resultaten te zien! De kinderen kregen allemaal een uniform om naar het opvangcentrum te komen en tenslotte werd er ook een ouderraad opgericht met de bedoeling dat deze ouders mee beslissen en meewerken in de organisatie van het dagopvangcentrum. Telkens wanneer de leden van het Umoja-project nu op bezoek komen wordt er samen met de ouderraad geëvalueerd, overlegd en nieuwe projecten besproken.

Zo werd er bijvoorbeeld op een vergadering in 2012 het probleem besproken van kinderen die regelmatig uit het opvangcentrum weglopen. Door hun mentale handicap hebben ze hebben ze geen oriënteringsvermogen en riskeren ze verloren te lopen in de steppe. Daarom werd er besloten om het hele perceel te omheinen. Hetzelfde jaar kwam de werkgroep nog terug en zette er een omheiningdraad van 270 meter. Deze omheining werd nadien opgefleurd met de mooie en kleurrijke kruipplant bougainville. Van hun aanwezigheid profiteerden ze ook om in alle klaslokalen, magazijnen en het fysiotherapielokaal nieuwe ramen te zetten. Het sanitaire gedeelte kreeg een nieuwe verflaag en werd volledig opgeknapt. Zodoende kunnen nu 21 kinderen, 9 meisjes en 12 jongens dagelijks in de beste omstandigheden opgevangen worden.

Dispensarium en kraamkliniek

Om een goede opvolging van dit project te verzekeren, heeft de werkgroep Umoja ervoor gekozen dat minstens drie keer per jaar iemand of enkele leden van de groep het dagopvangcentrum in Tanzania gaan bezoeken. De reis daarvan bekostigen zij zelf! Maar bij elk bezoek stoten ze telkens weer op een aantal nieuwe noodkreten. In het dorpje Shirimatunda staat er naast het dispensarium ook een kraamkliniek, die jammer genoegd door gebrek aan middelen nog altijd niet in gebruik was genomen. In dit dispensarium bieden zich dagelijks vele zieken aan en wordt ook getest op HIV en malaria. Bovendien worden er cursussen georganiseerd i.v.m. gezondheidszorg, hygiëne, en familieplanning. Drie artsen en dertien verpleegkundigen werken hier afwisselend. Het Umoja-project besloot daarom om de kraamkliniek in te richten en functioneer baar te maken. Bedden, matrassen, lakens, kussen, babyomslagdoeken, weegschalen, bloeddrukmeters, allerhande medisch materiaal enz. werden aangekocht. Ook voor de dagkliniek werd er heel wat nieuw materiaal zoals verbanden, pleisters, katheders, uniformen enz. aangekocht. Tot groot plezier van de werkgroep en nog grotere vreugde van de plaatselijke bevolking werd de kraamkliniek in februari 2012 geopend. Jonge zwangere moeders kunnen nu hier op prenatale consultatie komen en in goede omstandigheden van hun kindje bevallen. Dankzij een goede en efficiënte werking, werd het Umoja-project door de Nederlandse staat officieel erkend als een leerproject en kunnen verzorgers, verpleegkundigen en zelfs doktersassistenten hier een leerstage doen. Een eerste groep van studenten is ondertussen met veel succes begonnen aan een stageperiode van februari tot juni 2013.

Nieuwe uitdagingen en projecten. Voor het werkjaar 2013 heeft het Umoja-project weer een hele reeks initiatieven op haar programma staan. Zo willen ze in het dagopvangcentrum de drie klaslokalen, de magazijnen en het fysiotherapielokaal volledig nieuw inrichten. Het centrum heeft nood aan nieuw meubilair, borden, gordijnen, kasten, rekken en schoolgerief.

Dankzij de goede samenwerking tussen de ouderraad en de leden van het Umoja-project, heeft de plaatselijke bevolking het dagopvangcentrum nog meer weten te waarderen en melden er zich steeds nieuwe kinderen aan. Daarom zijn er nu onderhandelingen gestart om een internaat te bouwen, waar gehandicapte kinderen uit verder afgelegen gebieden kunnen ontvangen en verzorgd worden. Het is de bedoeling om deze kinderen door intensieve training eenvoudige werkjes aan te leren, zodat zij later kunnen instaan voor hun eigen levensonderhoud. Daarom wil het centrum binnen de omheining een groentetuin aanleggen en starten met een kippenkwekerij. Bovendien kunnen zo de groenten van de tuin en de eieren van de kippen verwerkt worden in de dagelijkse maaltijden die de kinderen aangeboden krijgen. Wie graag nog meer wil weten over het Umoja-project kan dit doen via de website:

www.umoja-project.be

Omdat wij als Salvatoriaanse Hulpactie weten dat Henny en haar ploeg zich al jarenlang met veel bezieling inzetten voor het lot van deze gehandicapte kinderen, bevelen wij dit project warm aan bij onze weldoeners. Wij zouden graag het Umoja-project willen ondersteunen met een bedrag van € 5.000. Dit kan door bij uw overschrijving het projectnummer 13/021 te vermelden: Umoja-project Tanzania. Vanwege de hele ploeg van het Umoja-project en zeker vanwege de kinderen en hun ouders van harte dank!

P. Gerry Gregoor

Umoja-project timmert hard aan de weg

Interview uit HAC Weekblad, Hamont, vrijdag 20-2-2015, 09:38

Het Umoja-project zet zich al jaren in voor kinderen en volwassenen met een beperking in Afrika. Oprichtster Henny Schuurmans uit Achel heeft samen met een groep vrijwilligers en dankzij de hulp van tal van sponsoren en organisaties al heel wat projecten tot een goed einde gebracht. Momenteel staan er verschillende projecten op de planning in Moshi, een stad in het Afrikaanse Tanzania.

In het verleden werden er al tal van projecten succesvol afgerond door de leden van Umoja. Zo is er de dagopvang voor 25 kinderen met een beperking. De vzw zorgde voor een aangepast dagverblijf en zorgde er voor o.a. een keuken. Het eten daar en de tewerkstelling van 3 werknemers worden mogelijk gemaakt dankzij de hulp van sponsors. Eten is uiteraard erg belangrijk voor de kinderen, aangezien ze thuis soms 3 tot 4 dagen geen voedsel hebben. Wie interesse heeft om een kind te adopteren voor een periode van 1 jaar, kan steeds terecht voor alle info op www.umoja-project.be.

De volgende stap is om een ziekteverzekering te regelen voor alle 25 kinderen en volwassenen met een beperking zodat ze voortaan ook kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming voor hun ziektekosten. Ook zullen er trainingen gegeven worden in het kweken van groenten en het houden van kippen. De lokale bevolking wordt voorzien van de eerste aankoop en van de eerste opbrengst zal dan een deel teruggegeven worden zodat het bestuur van Umoja weer anderen kan helpen met deze gelden. Zelfredzaamheid wordt immers hoog in het vaandel gedragen bij Umoja.

Ook de door Umoja geopende kraamkliniek was een van de projecten. Deze kraamkliniek biedt begeleiding en opvang van zwangere vrouwen. Dit leidt tot minder moeder – en kindersterfte.

Sinds vorig jaar mag het Umoja-project zich officieel een vzw noemen en zijn ze in Afrika erkend als een NGO (Niet-gouvernementele organisatie).

Dit jaar mochten ze toetreden tot het GROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). “Dit opent natuurlijk heel wat deuren voor ons” vertelt Henny. “Het biedt ons veel meer mogelijkheden waardoor we nog meer kunnen betekenen voor de mensen in Afrika, die het jammer genoeg financieel erg zwaar hebben en de mogelijkheden missen voor een degelijk bestaan”. Een van de projecten waar de mensen van Umoja momenteel mee bezig zijn, is het volledig renoveren van een bestaand gebouw behorende tot het Mawenzi-ziekenhuis in Moshi. Samen met vrijwilligers uit Hamont-Achel, gaan ze dit gebouw omtoveren tot een therapiehuis, waar kinderen en volwassenen met een beperking naartoe kunnen gaan. Daar wordt, dankzij de samenwerking met lokale artsen en specialisten, bepaald welke beperking ze precies hebben. Gedurende de periode dat ze geëvalueerd worden krijgen ze de mogelijkheid om samen met familie te verblijven in het therapiehuis. Als de beperking dan in kaart is gebracht kunnen ze rekenen op begeleiding thuis door de artsen en specialisten, wat uiteraard een enorme meerwaarde biedt voor zowel de patiënt als de familie.

Een ander project, wat binnenkort afgerond kan worden, is de watervoorziening voor zowel het dagverblijf en de kraamafdeling van het lokale ziekenhuis, alsook voor de dagopvang voor kinderen met een beperking en de basisschool van Moshi waar zo’n 800 kinderen school lopen. Dit project is in een versnelling gekomen dankzij de financiële hulp van een sponsor uit Achel.

En voor de armste gezinnen uit de regio loopt er nog een apart project. Gezien de erbarmelijke leefsituaties van sommige gezinnen werd besloten om nieuwe huisjes te bouwen voor ze. De eerste woning van dit project werd enkele weken geleden opgeleverd en de plannen voor een woning voor een tweede gezin staan ook al op de planning.

Het bestuur van het Umoja-project, bestaande uit Henny Schuurmans, Guido Boets en Marleen Soogen, allemaal afkomstig uit Hamont-Achel, zit niet stil. En dankzij de samenwerking met heel wat vrijwilligers, sponsoren en bedrijven, eveneens uit Hamont-Achel, wordt de stad ook in Afrika gepromoot voor al hun goed werk. Het bestuur en vrijwilligers gaan regelmatig naar Moshi om de projecten te ondersteunen en in april gaan ze opnieuw terug. Maar voor het zover is worden er nog enkele evenementen georganiseerd zodat de organisatie hopelijk een mooie financiële injectie kan krijgen. Op 15 maart wordt er een eetdag georganiseerd ten voordele van de kinderen en volwassenen met een beperking in Moshi. Voor slechts 13 euro kan iedereen op verschillende tijdstippen genieten van een heerlijke maaltijd, beschikbaar gesteld door een van de sponsoren. Dit gaat door in de parochiezaal van Achel-Statie aan de Sint Odilialaan 58. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Marleen Soogen via tel. 0032 474 439887 of bij Henny Schuurmans via tel. 0032 468 201502.

En op 29 maart is er een Lentefair, dat mede mogelijk gemaakt wordt door lokale handelaars. Langs deze weg wil het bestuur ook graag alle sponsoren, vrijwilligers en meewerkende organisaties hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Dankzij hen is het Umoja-project o.a. in staat om 3 werknemers in Moshi in dienst te houden. Voor meer informatie over deze organisatie kan iedereen een kijkje nemen op de vernieuwde website www.umoja-project.be of volg de organisatie op facebook en blijf op de hoogte van al hun projecten en activiteiten.

Voor mensen die het Umoja-project willen steunen: dat kan op de volgende bankrekening KBC-Business PRO-rekening:

IBAN BE 88 7360 1153 1041 BIC KREDBEBB - UMOJA VZW

Tijdens hun reis naar Moshi zal Henny Schuurmans wekelijks een blog brengen in het HAC Weekblad, zo kunnen ook de lezers van HAC Weekblad op de voet volgen welke ontwikkelingen ze realiseren ter plaatse.

Vrijetijdskrant Hamont-Achel, maart 2015.

Henny Schuurmans, secretaresse van The Umoja Project is ondertussen weer voor enkele weken naar Moshi Tanzania vertrokken

The Umoja Project VZW - Hamont, dinsdag 8-12-2015, 09:49

Zij bezocht in september samen met de Education officer een school voor blinden, doven en albinos, een school die ook verbonden was met een gewone basisschool. “Samen met de Education officer zullen we gaan bespreken om de leraressen te vervangen door speciale therapeuten die geschoold zijn om de kinderen met een beperking zelfredzaam te maken. Deze samenwerking resulteerde erin dat ik 3 ergo therapeuten ter beschikking kreeg. Therapeuten die betaald gaan moeten worden door de regering maar waar ik me deze tijd hard voor zal maken” aldus Henny.

Een ander project is het Umojahuis. “In Tanzania zijn er tussen de 4.000.000 en 5.000.000 kinderen en volwassenen met een mentale beperking. Daarom bouwen wij het Umojahuis, een huis waarin met geschoold personeel bij baby’s, kinderen en volwassenen de beperking in kaart gebracht gaat worden. Daarna volgt er thuisbegeleiding. Een vervolg hiervan was dat we vorig jaar starten met de voorbereidingen van het Umojahuis en waardoor we dit jaar in April de 1e renovatie konden starten. Ons Umojahuis kreeg een totaal nieuw dak. Nu gaan wij terug om volledige nieuwe binnen en buiten muren te bouwen. Elektriciteit, water, loodgieterij en een nieuwe badkamer te maken.” Ook het waterproject staat op de planning. “Na 3 jaar strijd is ons waterproject in de eindfase gekomen. De werkers beginnen onmiddellijk met onze toren te plaasteren en volledig af te werken. Daarna kunnen wij 2 tanks van ieder 10.000 liter erop plaatsen. Door een solarpomp besparen wij de elektriciteit en kunnen wij ook de omgeving van licht voorzien. Wij zijn onze sponsor ontzettend dankbaar voor alles.”

“In het voorjaar zullen de solarcookers voorgesteld worden in workshops voor de families. Geen onnodig ontbossing meer, geen inademen van schadelijke dampen en ook geen extra onkosten voor het kopen van houten of speciale bricks meer. Dit wil zeggen dat iedere familie van voeding voorzien kan worden. Dit is toch geen luxe maar bittere noodzaak. Nadien gaan we samen op zoek naar een inkomen.” Voor alle informatie omtrent het Umoja Project en de plannen kijk zeker eens op de vernieuwde website http://www.umoja-project.be.

Hakuna matata

Umoja ging met Studenten naar Shirimatunda en Moshi

HAC Weekblad, Hamont, 18-05-2017 15:26

Begin vorig jaar gingen de 1e gesprekken van start werden we gecontacteerd door studenten van QRIOS campus VSPW Hasselt. En ons project werd goedgekeurd. Met onze 7 studenten Miranda, Maaike, Conan, William, Monica, Karolien, Shauny en lerares Rita. was er vanaf het begin een heel goed contact. Alleen het feit al dat ze al deze Afrikaanse problemen het hoofd boden maakte ons als team heel sterk en close.
Lieve studenten, Umoja is trots op jullie want jullie leerden ook kinderen wat zelfredzaamheid is. Jullie maakte het begin waarop wij nu kunnen verder borduren.
Thomas More Lier.

Met Jolien, Brenda, Marie en Hanne van Thomas More Lier begonnen we ook begin vorig jaar met de voorbereiding. Dit was een heel andere voorbereiding dan met onze 7 studenten Orthopedagogie omdat de screening al gebeurd was. Marie en Brenda zijn studenten vroedkunde en Hanne en Jolien zijn studenten verpleegkunde. Door de nieuwe regering wordt alles veel moeilijker. Dat er maatregelen genomen worden is niet meer als normaal want blanke studenten hebben video’s van bevallingen en operatie gedeeld. Daardoor is het nu voor iedere buitenlandse student ontzettend moeilijk om stage te lopen. Ieder ziekenhuis van de regering moet een brief krijgen van het ministerie waarin staat dat ze studenten mogen toelaten. Maar die brief die krijgt tot op heden geen enkel ziekenhuis. Bij de minste misstap verliezen de mensen hun baan en dit maakt het voor iedereen ontzettend moeilijk. De mensen zijn bang. Maar ook hier geldt het, onze studenten zijn keien en zijn zeer bekwaam in het uitoefenen van hun stage.

Waterproject in Shirimatunda

In Juli werd ons waterproject geopend en zoals het in Afrika kan gaan ging dit nog gepaard met problemen na de opening. Umoja was de problemen moe en gaf aan indien er geen hulp zou komen wij dit publiek zouden maken. Nog dezelfde dag werd Umoja ontboden bij wat je hier de gouverneur kan noemen. Degene die verantwoordelijk was voor het waterproject was er niet maar aangezien het menens was kregen we van hoger op nu alle medewerking. We kregen zelfs de gedane onkosten terug betaald. Door ons netwerk konden wij hier op steun rekenen van onze vrienden. Met 3-4 mensen werd er nog weken aan gewerkt. Techniekers die gezorgd hebben dat ons waterproject nu werkt zoals het hoort te werken. Wanneer er nu niet voldoende zon is schakelt het automatisch over op elektriciteit. Het was een lange weg, een weg die we konden bewandelen dankzij Jacob en zijn familie. Ontzettend bedankt Jacob.

Dagopvang in Shirimatunda

34 kinderen met een beperking hebben wij nu in onze dagopvang. Yvone is de head teacher en dan hebben we een nieuwe leraar Nasorro en Olivia. Van in het begin was de opzet onze kinderen met een beperking een toekomst te geven. Tot nu toe werd er iedere dag geteld van 1 tot 10 en de abc opgeschreven. Iets wat voor de meeste van onze kinderen niet mogelijk was. Daarom was het zo belangrijk dat wij konden werken aan zelfredzaamheid. Het was een hele uitdaging voor onze studenten want ze moesten in de dagopvang van nul af beginnen. Je zag het verschil al vanaf dag 1 en na enkele dagen was het verschil ongelofelijk. Onze kinderen met een grote beperking toverden een lach op hun gezichtje en hun gedrag veranderden. Ook voor het onderwijzend personeel was dit een grote uitdaging en ze gingen ervoor. Nu konden we ondervinden hoe gemotiveerd ze waren. De vooroordelen waren ongegrond en zeg nu zelf het is ook niet eenvoudig als je de middelen niet hebt. Of niet weet hoe er mee om te gaan. Het was een feest om naar de dagopvang te gaan. Marleen en ikzelf hadden ons voorgenomen niet geheel de dag in de dagopvang rond te lopen om onze studenten en kinderen niet te storen. Hier hebben we ons ook zoveel mogelijk aan gehouden. Maar gelukkig vroegen onze studenten ons ook regelmatig om er te zijn. Er werd een kookteam samengesteld en onze kinderen konden helpen. In het begin was het nog wat onwennig maar al snel sneden ze samen de groenten en kookten. Al snel leerden we om wat vroeger te beginnen want het neemt meer tijd in beslag en ook voor onze koks was het een aanpassing. Maar wat een genot.

Ook werd er veel aandacht besteed in het aanleggen van een tuintje. Ook hier kwamen de zaadjes na enkele dagen uit. Ze kunnen nu hun eigen groenten telen en worden bij al het werk geholpen door onze werker Joseph.

Vanaf het begin werd er begonnen om een snoezelkamer te maken. Dit is een kamer waarin onze kinderen met een beperking tot rust kunnen komen en genieten van de muziek en allerlei materialen kunnen voelen. De volledige kamer werd ingericht en onze kinderen genoten. Deze kamer en ook de tuin en het koken zal ons altijd herinneren aan de inzet van onze studenten. In de toekomst hopen wij hier een vervolg aan te geven. De 1e contacten zijn er en hopelijk kunnen wij dit continueren. Zowel hier in België als in Tanzania.

Marleen en Shara gingen samen op pad voor stof om nieuwe uniformen te maken. Shara en een tailor gingen aan de slag om iedere kind in een nieuw uniform te steken. Ook de uniformen konden we kopen dank zij een sponsor.

Container en solar cookers

In de vakantieperiode gaan wij van start om een gesponsorde container te vullen. Een container die invoervrij van taks het land mag ingevoerd worden omdat ons project door de gemeente ondersteund wordt. In de container zullen 25 gesponsorde cookers zitten voor iedere familie in de dagopvang. Gelukkig krijgen wij de steun van verschillende sponsors om de container te vullen. We verzamelen medisch materiaal en ook proberen wij kleine meubels te verzamelen die ons al aangeboden zijn. Het medisch materiaal gebruiken wij in het Umojahuis en in het ziekenhuis. De meubels zullen dienen om de huisjes die TAWREF voor ons bouwde van meubels te voorzien, maar ook de huisjes die voor andere mensen zijn. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een tijdelijke opslagruimte. Hopelijk vinden wij deze op deze manier.

Umojahuis

Ons Umojahuis is een groot project en hopelijk kunnen wij het Umojahuis dit jaar in gebruik nemen. Het Umojahuis zal dienen om de beperkingen te diagnosticeren en een behandelplan op te starten. De behandelingen zullen resulteren in begeleiding in de dagopvang en of in de thuissituatie. We zullen in het Umojahuis werken met een professioneel team en hopelijk ook met studenten die ons komen ondersteunen.